کیت اندازه گیری کلر محلول DPD

کیت اندازه گیری کلر محلول DPD

واهب

دسته: تست کیت آب

توضیحات

کلر به طور گسترده به عنوان ماده ضد عفونی کننده در آبهای آشامیدنی ، استخر ها ، برج های خنک کننده و سایر تجهیزات صنعتی و فاضلاب های شهری بکار می رود لذا اندازه گیری و کنترل آن از لحاظ جنبه های اقتصادی و سلامتی ضروری است . کیت های کلر شرکت شیمی صنعت واهب از لحاظ نوع سنجش به دو گروه تقسیم بندی می شود.

1- کیت های رنگ سنجی که شامل کیت D.P.D قرصی ، D.P.D محلولی ، D.P.D پودری و روش ارتوتولئیدین است و برای اندازه گیری کلر باقی مانده آزاد و ترکیبی در آبهای آشامیدنی ، استخر و پسماندها استفاده می شود.

2- کیت های حجم سنجی که شامل روش FAS- D.P.D و یدومتری است و برای اندازه گیری کلر در آبهایی که کلر باقیمانده در آنها زیاد است توصیه می شود