سیاست حفظ حریم خصوصی آخرین بار در تاریخ 20 اسفند 1400 به روز شده است.

فروشگاه اینترنتی“پارسینه شاپ”به اطلاعات خصوص اشخاصی که از خدمات سایت استفاده می کنند،احترام گذاشته و از آن محافظت می کند.


اطلاعات حساب بانکی شما به هیچ وجه درخواست و ذخیره نمی گردد