استفاده شما از فروشگاه اینترنتی “پارسینه شاپ” و سفارش كالا از این پایگاه به معنی توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:


خرید کالا از فروشگاه اینترنتی “پارسینه شاپ” بر مبنای قوانین و آئین نامه های موجود در مورد تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد. فروشگاه اینترنتی “پارسینه شاپ” هیچ گونه مسئولیتي را در مورد کارکرد سایت که می تواند ناشى از عواملی که خارج از سیطره مدیریت این فروشگاه می باشند (همانند نقص اینترنت، مسائل مخابراتى، تجهیزات سخت افزاری و غیره) نمی پذیرد. كاربران باید هنگام سفارش كالاي مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور كامل پر نمایند. بدیهي است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش كاربر قابل پیگیري و تحویل نخواهد بود.