کیت اندازه گیری سولفیت

کیت اندازه گیری سولفیت

کیت

دسته: تست کیت آب

توضیحات

کیت اندازه گیری سولفیت So3 برای اندازه گیری مقدار سولفیت آب های تغذیه، دیگ بخار، سیستم های گرم کننده، سرد کننده و خنک کننده توصیه می شود. یون سولفیت با حذف اکسیژن محلول در آب به یون سولفات تبدیل می شود، واکنش انجام شده خوردگی سیستم های حرارتی و برودتی را کاهش می دهد. نام هاي ديگر اين کيت عبارتند از کيت اندازه گيریسولفیت ، اندازه گيری سولفیت محلول در آب ، کيتهای آزمايشگاهي ، کيتهای آزمايشگاهي جهت سنجش ميزان سولفیت ، سنجش ميزان سولفیت به روش تيتراسيون.

کیت اندازه گیری سولفیت So3 سدیم متابی سولفیت پودر کریستال شده سولفور دی اکسید با چگالی بین ۱ تا ۱٫۲ Kg/l است و در دمای بالای ۱۲۰ °C تجزیه می گردد. اگر محفظه ای که محلول در آن واقع شده کاملاً عایق بندی نشده باشد به سرعت با رطوبت هوا ترکیب شده و اکسیده می گردد.