کیت آهن

کیت آهن

کاریزاب

دسته: تست کیت آب

توضیحات

کیت آهن :

این کیت برای اندازه گیری آهن 2 و 3 ظرفیتی در آب استفاده می شود


کلرید یکی از آنیونهای اصلی موجود در آب می باشد که در غلظت های بالا می تواند سبب آسیب به سیستم های فلزی شود با استفاده از این کیت می توان میزان کلرید موجود در آب را با استفاده از نیترات جیوه به سرعت و سادگی اندازه گیری کرد