کاغذصافی جانسون کد 351

کاغذصافی جانسون کد 351

بدون خاکسترashless

توضیحات

کاغذ صافی جانسون :

کاربردهای کاغذ صافی

به طور کلی موارد استفاده از کاغذ صافی، فیلتراسیون، خالص سازی و جدا کردنذرات جامد از مایع است. و دارای ویژگی هایی از جمله، تخلخل، مقاومت در مقابل رطوبت، توانایی گرفتن ذرات مختلف و… است.

این محصول را با استفاده از خمیر کاغذ و الیاف چوب های نرم و سخت و یا الیاف معدنی و سلولزی و… تولید می کنند و دارای کیفیت های مختلفی هستند.

انواع و ویژگی های آن

کاغذصافی جانسون در موارد مختلفی استفاده می شود که از کاربردی ترین آن ها عبارت هستند از :

استفاده از این وسیله در فیلتر هوا در خودروها، که باعث تصفیه هوایی که به سیلندرها وارد شده، می شود. این کاغذ از پالپ فیبر، به دلیل کیفیت بالاتر ساخته می شود و سطح کاغذ باید دارای مواد مقاوم باشد تا طول عمر آن بیشتر باشد. در این مورد کاغذ باید متخلخل باشد، یعنی تعداد منافذی که در صافی وجود دارد و دارای ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم وزن باشد.

برای استفاده از این کاغذ در فیلتر سوخت، باید وزنی بین ۵۰ تا ۸۰ گرم در متر مربع باشد و از چوب های فشرده و چوب های نرم مانند چوب درختان کاج و صنوبر در ساخت این نوع استفاده می شود. و باید دارای منافذ کنترل شده باشد.کاغذ صافی گرید303 برند کاغذصافی جانسون

برای استفاده از کاغذ صافی در آزمایشگاه ها، از انواع مختلفی مانند فیلتر سلولزی یا غشایی استفاده می شود. در نوع غشایی ذرات را تا ۲/۰ میکرومتر می تواند در صافی حبس کند و در مواردی مانند میکروبیولوژی