الکترودنوک تیز ایرانی( pH متر)

الکترودنوک تیز ایرانی( pH متر)

شیشه ای

توضیحات

الکترودنوک تیزپنیر :

لکترود پی اچ یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده پی اچ متر است، نحوه کار pH متر بدین شکل است که از الکترود برای اندازه گیری پی اچ و تعیین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه استفاده می کند .