پلیت کانت آگار(P.C.A) کیولب 100گرمی

پلیت کانت آگار(P.C.A) کیولب 100گرمی

کیولب

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت پلیت کانت آگار که با نام P.C.Aشناخته می شودیکی از محیط کشت های پرکاربرد در آزمایشگاه میکروبیولوژی است.

از این محیط کشت برای ارزیابی رشد میکروارگانیسم های زنده موجود در نمونه های مواد غذایی، آب و یا دیگر مواد مواد استفاده می شود.

محیط کشت حاوی پپتون و گلوکز است که به عنوان منبع تامین انرژی میکروارگانیسم ها از آن استفاده می کنند


ویژگی محیط کشت پلیت کانت آگار

  1. محیط کشت جامد غیر انتخابی
  2. pHخنثی
  3. قابلیت شناسایی و شمارش باکتری های نمونه


کاربرد محیط کشت پلیت کانت آگار

  1. در صنایع غذایی(لبنیات)
  2. در آزمایشگاه های میکروبیولوژی جهت شناسایی و شمارش باکتری های موجود در نمونه ادرار

در صنعت آب و فاضلاب