وای جی سی آگار YGCA(یست اکسترکت گلوکز کلرامفنیکل آگار)    100 گرمی

وای جی سی آگار YGCA(یست اکسترکت گلوکز کلرامفنیکل آگار) 100 گرمی

کیولب

دسته: محیط کشت

توضیحات


باکتری در محیط هایی که سرشار از مواد غذایی، عناصر مغذی و … مود نیازش باشد، شرایط را مناسب دیده و شروع به تکثیر و رشد می­کند، اصطلاحا به باکتری با چنین شرایطی باکتری کشت یافته و به محیط مناسب رشد، محیط کشت می گویند. محیط کشت باید دارای حرارت و رطوبت کافی، نمک، PH مناسب، اکسیژن و یا عدم حضور اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز باکتری باشد و معمولا در ظروف شیشه ای (مانند لوله، پلیت و…) تهیه می شود، بنابراین با توجه به این شرایط می توان نتیجه گرفت، خون با برطرف کردن تمام نیازهای باکتری از جمله مواد غذایی، PH مناسب، درجه حرارت و اکسیژن، به عنوان بهترین محیط برای رشد یک باکتری معرفی می شود. علاوه بر این، محیط کشت در تشخیص و شناسایی باکتری ها نیز نقش مفید و تاثیر گذاری دارد

مشخصات انواع محیط های کشت

  1. PH محیط کشت باید در محدوده ای که برای رشد باکتری مناسب است، قرار گیرد، قبل از اینکه محیط کشت به داخل لوله ریخته شود، می توان برای تنظیم PH محیط از موادی مانند اسید هیدروکلریدریک (HCl) و هیدروکسید سدیم (NaOH) استفاده نمود.
  2. ظروف محیط کشت باید کاملا استریل و عاری از هرگونه مواد خارجی باشد.
  3. درجه حرارت محیط کشت باید به گونه ای تعیین شود که موجب از بین رفتن مواد مغذی و برخی مواد شیمیایی محیط کشت نشود.

شرایط محیط کشت باید به گونه ای تعیین شود که شرایط برای رشد میکروب ها مهیا نشود

انواع محیط کشت

محیط کشت براساس نوع ازمایش به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  1. محیط کشت مایع
  2. محیط کشت نیمه جامد

محیط کشت جامد و یا محیط کشت عمومی


ویژگی محیط کشت یس اکسترک گلوکز

  1. قابل اتوکلاو کردن
  2. پایداری طولانی مدت

کاربرد محیط کشت یس اکسترک گلوکز

  1. کشت کپک ها (قارچ های رشته ای)

.کشت مخمرها از مواد گوناگون به ویژه محصولات لبنی