نوترینت آگار 100گرمی ایبرسکو

نوترینت آگار 100گرمی ایبرسکو

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت نوترینت آگار (NUTRIENT AGAR) برای کشت باکتری هایی که سخت پسند نیستند و همچنین برای شمارش ارگانیسم های موجود در آب و فاضلاب، مدفوع و دیگر نمونه ها قابل استفاده است. باکتری های رشد کرده در محیط بصورت کلنی در سطح محیط قابل مشاهده است.

  1. در دماهای بالا جامد است
  2. نوعی محیط کشت عمومی است
  3. pH خنثی در دمای 25 درجه سانتی گراد
  4. دارای مواد مغذی لازم جهت رشد میکروارگانیسم ها