محیط کشت پپتون واتر  Peptone Water

محیط کشت پپتون واتر Peptone Water

100 گرمی

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت پپتون واتر

پپتون خود نوعی پروتئین محلول در آب به شمار می آید که چندین مرحله را طی می کند که مرحله اولیه و آخر آن شکست پروتئین ها می باشد که فرایند هضم را آسان می نماید اگر در آب نمک قرار گیرد محلولی برای فرایند رشد باکتری ها فراهم می سازد .

در شیمی ترکیب یک پلی پپتید به شمار می آید و نوعی آمینواسید شناخته شده تنها از طریق هیدرولیز می توان به مقدار جزئی بودن پروتئین ها پی برد که شکل می ‌گیرند .

پپتون واتر یک محلول رشد میکروبی می باشد که از بافت دستگاه گوارش حیوانی تشکیل شده و دارای سدیم کلراید می باشد .

پی اچ آن در دمای 25 درجه ۷ می باشد که حالت بازی و اسید به وجود می آورد البته یک محیط آبگوشتی هم می باشد که ماده ی غنی سازی محسوب می شود.

که برای رشد ارگانیسم استفاده می شود و زمینه ای برای تعیین الگوهای تخمیر کربوهیدرات موجودات غیر سریع است. علاوه براین همچنین برای تشخیص تولید ایندول توسط ارگانیسم استفاده می شود. به طور کلی برای آزمایش اندول مورد استفاده قرار می گیرد. پپتون موجود در این محیط کشت جهت تامین نیتروژن، کربن و مواد معدنی مورد نیاز میکرو ارگانیسم ها به کار می رود.فرمولاسیون پپتون واتر (گرم / لیتر) :

Peptone …………………………………………………………. 10.0 g

Sodium Chloride ………………………………………………… 5.0 gکاربرد:

  1. تخمیر کربوهیدرات
  2. آزمایش اندول
  3. رشد میکروارگانیسم های آسان رشد