محیط کشت لوریل سولفات براث 100 گرم ایبرسکو

محیط کشت لوریل سولفات براث 100 گرم ایبرسکو

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت لوریل سولفات براث :

که به نام شناخته می شود یکی از انواع محیط کشت های انتخابی است. محیط کشته دلیل داشتن لوریل سولفات که یک عامل انتخابی در محیط عمل است، تنها به باکتری های آئروژنز اجازه رشد و تکثیر در محیط داده می شود.


ویژگی محیط کشت لوریل سولفات براث

  1. محیط کشت مایع زرد رنگ
  2. لوریل سولفات به عنوان عامل انتخابی محیط


کاربرد محیط کشت لوریل سولفات براث

  1. برای شناسایی و غنی سازی میکروارگانیسم ها
  2. مورد استفاده در آزمایشگاه های صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی


دانلود فایل MSDS:

https://dl.ibresco.com/wp-content/uploads/gravity_forms/6-ca54006e1bf9ed2788e7e58e45dab002/2022/12/Lauryl_sulfate_broth_MSDS_ibresco.pdf