سه پایه فلزی

سه پایه فلزی

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات


از سه پایه آزمایشگاهی استفاده های زیادی می شود که عبارتند از :

نقش نگهدارنده ظروف بر روی شعله را دارد

از طرف دیگر عکس این عمل، یعنی خنک کردن ظروف داغ، زیرا زیر آن فضای خالی است که بر اثر جریان هوا به خنک شدن ظروف کمک میکند.

توری نسوز یا مثلث نسوز یار جدا نشدنی سه پایه ها هستند و تقریبا میشود گفت همیشه با هم خریداری میشوند .

با استفاده از توری نسوز می توانید ظرف هایی که ته صافی دارند مانند ارلن و یا بشر را ( به طور غیر مستقیم ) روی آتش قرار بدهید .

این وسیله در برابر حرارت مقاوم است و می توانید آن را با خود حمل کنید.

سه پایه آزمایشگاهی بسیار سبک می باشد.

انواع سه پایه آزمایشگاهی

این وسیله می تواند در ارتفاع های مختلفی مورد استفاده قرار بگیرد. و بر طبق آزمایش می توانید ارتفاع کوتاه یا بلند آن را استفاده کنید.

سه پایه کوتاه معمولا برای چراغ الکلی و نمونه پایه بلند آن همراه بک گاز استفاده میشود .

بعضی از سه پایه ها می توانند وزن های بسیار بالا تا حدود ۴۵ کیلوگرم را تحمل کنند. و اما بعضی دیگر از سه پایه ها وزن کمی را می توانند تحمل کنند. موارد استفاده از سه پایه آزمایشگاهی به نوع سه پایه بستگی دارد.

برای کار با سه پایه آزمایشگاهی باید به نکات زیر توجه کنید.

برای استفاده از این وسیله حتما باید در ابتدا توری یا مثلث نسوز را روی سه پایه قرار بدهید و سپس وسیله ی مورد نظرتان را روی آن قرار بدهید.

و وقتی که کارتان با این وسیله تمام شد حتما با گیره آن را جا به جا کنید چون این وسیله روی حرارت بوده و بسیار داغ شده است.