پوار پی پت

پوار پی پت

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

پوار پیپت نام یک پمپ پلاستیکی قرمز رنگی است که برای برداشتن مایعات خطرناک ( اسید و باز ) به کمک پیپت به کار می رود

برای استفاده از پیپت وسایل متفاوتی وجود دارد از جمله مکیدن، پیپت پرکن و پوآر پیپت. روش مکیدن برای مایعاتی که سمی و خطرناک هستند نامناسب می باشد. بنابراین از دو وسیله ی دیگر استفاده می گردد. یکی از این وسایل همانگونه که ذکر گردید پوآر پیپت بوده که وسیله ای پلاستیکی بوده که در انتهای پیپت شیشه ای یا پلاستیکی قرار می گیرد و مکانیزم آن براساس مکش می باشد. بیشتر در مورد محلولهای خطرناک که مکش از طریق دهان خطرناک است از پوآر استفاده می گردد. پوآر پپپت دارای 3 کلید است A، S، و E است که بعد از نصب آن روی پیپت ( مطابق شکل) می توان از آن استفاده کرد. معمولترین وسیله برای انواع پیپت ها می باشد. دارای یک حباب پلاستیکی می باشد که توسط فشار انگشت کنترل می گردد.

با فشردن کلیدA و سپس فشردن حباب لاستیکی آن را کاملا از هوا خالی می کنیم

پیپت را در ظرف حاوی مایع به صورت عمودی وارد می کنیم هنگامی که پیپت به اندازه کافی وارد مایع شد کلید S را فشار می دهیم البته این کار باید به آرامی صورت گیرد با این فرآیند مایع وارد پیپت می گردد

هنگامی که به اندازه کافی حباب از مایع پر شد پیپت را به ظرفی که می خواهیم مایع را انتقال دهیم وارد میکنیم و کلید E را فشار میدهیم تا مایع از درون پیپت تخلیه گردد

کاربرد پوار

پوار پیپت معمولا برای مکش مواد سمی، رادیو اکتیو، باکتری، اسیدی یا بازی استفاده می شود

با استفاده از شیرهای دقیق فشار، حتی کوچکترین مقدار مایع را می توان به راحتی و سادگی با یک دست خارج کرد.