سابرودکستروز آگار

سابرودکستروز آگار

کیولب 100 گرمی

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت سابرودکستروزآگار:

·محیط کشت سابرو دکستروز آگار (Sabouraud Dextrose Agar: SDA) سابرو یا سابورو (سابرود) دکستروز آگار محیط کشتی غیر انتخابی برای جداسازی قارچ‏ ها، مخمرها، باکتری‏ های رشته ‏ای، درماتوفیت‏ ها (نوعی از قارچ‏ ها که به کراتین علاقمندند و به پوست، مو و ناخن حمله کرده و موجب عفونت قارچی می‏ شوند) از محیط کشت SDA برای تعیین آلودگی میکروبی در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، نمونه‏ های بالینی و تشخیص عفونت‏ های قارچی استفاده می‏ شود. اسیدیته این محیط کشت جهت افزایش رشد قارچ‏ ها و جلوگیری از رشد باکتری‏ ها در ۵.۶ تنظیم می‏ شود. می‏ توان به این محیط کشت کلرامفنیکل، جنتامایسین، تتراسایکلین، سیکلوهگزامید، پنی سیلین و نئومایسین اضافه نمود تا از رشد باکتری‏ ها جلوگیری کرده و بتوان به خوبی قارچ ‏ها و مخمرها را جداسازی کرد.

محیط کشت سابرود دکستروز حاوی هضم آنزیمی کازئین و بافت‏ های حیوانی است. هضم آنزیمی کازئین و بافت‏ های حیوانی آمینواسیدها، نیتروژن، کربن و مواد معدنی مورد نیاز برای رشد ارگانیسم ‏ها را فراهم می‏ کند. دکستروز یک کربوهیدرات قابل تخمیر می ‏باشد و منبع کربن و انرژی و آگار عامل جامد کننده است. غلظت بالای دکستروز و PH اسیدی محیط امکان انتخاب و گزینش قارچ‏ ها را فراهم می‏ کند.