تیترازول سود 1 نرمال

تیترازول سود 1 نرمال

کد 109956 مرک

دسته: تیترازول

توضیحات

تیترازول سود 1 نرمال، در واقع همان محلول تیترازول سدیم هیدروکسید با غلظت نرمال است. این محصول، یک محلول آبی بی رنگ است که دارای خاصیت بازی است و کاربردهای مختلفی در صنایع شیمیایی مختلف دارد. این محصول برای تیتراسیون محلول‌های اسیدی با غلظت نامشخص کاربرد دارد


ویژگی تیترازول سود 1 نرمال

for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®


این محصول در بسته بندی‌های آمپولی ارائه می‌شود

حجم هر آمپول تیترازول سود 1 نرمال در نهایت باید به 1000 سی سی رسانده شود تا به این غلظت برسد

دارای خاصیت خورندگی

محلول آبی بی رنگ

انحلال پذیر در آب

خاصیت بازی

کاربرد تیترازول سود کاستیک نرمال

تیتراسیون مواد اسیدی به منظور سنجش غلظت و حجم سنجی

کاربرد در صنایع مختلف شیمیایی

تیترازول سود نرمال مرک اصل موجود بوده واز ترکیه وارد ی شود