تیترازول اسیدسولفوریک 1 نرمال

تیترازول اسیدسولفوریک 1 نرمال

کد 109981 مرک

دسته: تیترازول

توضیحات

تیترازول اسید سولفوریک نرمال در واقع محلول آبی اسید سولفوریک با غلظت1 نرمال است. این محصول، یک محلول اسیدی است که رنگ و بوی مشخصه‌ای ندارد. این محصول قابل انحلال در آب است و در حین انحلال در آب، به طور جزئی گرما تولید می‌شود. این محصول کابردهای مختلفی در صنایع مختلف می‌تواند داشته باشد. در تیتراسیون مواد بازی می‌توان از این محصول استفاده کرد.


ویژگی تیترازول اسید سولفوریک نرمال

تیترازول اسیدسولفوریک به صورت آمپول بسته بندی شده است.

هر یک از آمپول‌های این تیترازول، باید به حجم 1000 میلی لیتر رسانده شود.

دارای خاصیت خورندگی

محلولی بدون بو و بدون رنگ

انحلال پذیر در آب

خاصیت اسیدی قوی

کاربرد تیترازول اسید سولفوریک 1 نرمال

کاربرد در صنایع مختلف

کاربرد در داروسازی

تیتراسیون محلول‌های بازی با غلظت نامشخص

تیترازول اسید سولفوریک نرمال مرک اصل موجود بوده واز ترکیه وارد می شود