محیط کشت بافر پپتون واتر

محیط کشت بافر پپتون واتر

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

پپتون واتر یک محیط رشد میکروبی است که از هضم گوارشی بافت حیوانات و Sodium Chloride تشکیل شده است. پی اچ میانگین آن تقریباً 7.2 در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد است و حاوی مقدار زیادی تریپتوفان می ­باشد.

پپتون واتر یکی از پرکاربردترین محیط کشت های میکروبی است که برای تشخیص بیماری در انسان، ساخته نشده است.

این محیط کشت همچنین یک محیط براث غیر انتخابی است که می تواند به منظور غنی سازی ابتدایی جهت رشد باکتری ها استفاده شود.

حضور ایندول در این ترکیب را می توان با استفاده از Kovacs یا معرف Ehlrich نشان داد.

پپتون ها هیدرولیزهای پروتئینی هستند که در اثر هضم آنزیمی یا اسیدی مواد اولیه مختلف ایجاد می شوند و بسیاری از محیط های پیچیده حاوی پپتون ها به عنوان منبع نیتروژن هستند.


دانلود فایل MSDS:


https://dl.ibresco.com/wp-content/uploads/gravity_forms/6-ca54006e1bf9ed2788e7e58e45dab002/2022/12/Buffered_peptone_water_MSDS_ibresco.pdf