EC متر قلمی AZ 8351
EC متر قلمی AZ 8351

EC متر قلمی AZ 8351

برند EZ و AZ

مدل و برند:

توضیحات

دستگاه EC متر:

EC  مخفف (electrical conductivity) به معنای میزان هدایت یا رسانایی الکتریکی است که در عمل به پتانسیل مواد برای انتقال برق گفته می شود که غالبا مشتریان و تولید کنندگان مواد خوراکی و ...علاقه دارند آن به ازای هر گالن و واحد گرم بر لیتر اندازه گیری کنند

EC متر یا هدایت سنج که عموما نام انگلیسی کنداکتیویتی متر برای آن استفاده می شود پتانسیل انتقال جریان الکتریکی از طریق آب و سایر مایعات حتی خاک را اندازه گیری می کند. این به عنوان رسانایی مولار (هدایت الکترولیتی electrolytic conductivity) شناخته می شود که بر اساس واحد siemens (S) اندازه گیری می شود .

بار الکترون ها به دلیل یون های محلول در آب قادر به عبور از آب از یک الکترود به دیگر الکترود ها هستند . توجه کنید این یون ها هستند که بار الکترون ها را حمل می کنند. به همین دلیل ، غلظت یونها یا به عبارت عامیانه تر نمک های رسانا در آب تعداد الکترونهایی را که می توانند از یک الکترود به الکترود دیگر منتقل شوند را تعیین می کنند، هرچه غلظت یونها بیشتر باشد ، جریان الکترونها بیشتر می شود. بر همین اساس آب خالص رسانای الکتریسیته بسیار ضعیفی دارد ، به همین دلیل یک EC متر در آب باران یا آب معدنی گند زدایی شده (آب اسمز معکوس) مقدار 0/0 را نشان می دهد درنقطه مقابل آب دریا شور هدایت بسیار بالایی دارد

به هنگام افزودن مواد افزودنی مانند نمک به آب، پتانسیل هدایت مولار از طریق آب افزایش می یابد در نتیجه مقدار کنداکتیویتی الکتریکی (بر اساس فرمول CF = EC * 10) افزایش می یابد. در تمامی موارد اندازه گیری های هدایت الکتریکی مستقیماً تحت تأثیر دما قرار می گیرند و این امر باید در هنگام ساخت انواع کنداکتیویتی متر مد نظر سازنده قرار بگیرید