نیترات نقره (Laboratory) 10 گرمی

نیترات نقره (Laboratory) 10 گرمی

دکتر مجللی

توضیحات

اطلاعات عمومی

Chemical formula:AgNO3Molar Mass:169.87 g/mol
Appearance: White solidDensity:4.35 g/cm3 (20 °C)
Solub. in water:2160 g/l  (20 °C)Melting point: 212 °C
Boiling point: 444 °C (decomposition)Flash point: N/A
Storage temp.:Below +30 °CCautions:Corrosive, dangerous for the environment
R:34-50/53S:26-45-60-61
HS-No.:2843 21 00EC-Index-No.:047-001-00-2


نیترات نقره (Silver nitrate) با فرمول شیمیاییAgNO3یک جامد شفاف، کریستالی و بی رنگ است. نیترات نقره در حضور مواد آلی و نور خورشید به رنگ خاکستری یا سیاه تغییر رنگ می دهد. این ترکیب شیمیایی به صورت مایع بی رنگ،برای سنتز بسیاری از نمک های مربوطه از جمله کلوئید و هالید های نقره که به ترتیب در پزشکی و عکاسی کاربرد دارد.

همچنین این ماده در شیمی تجزیه، نوعی معرف مهم به حساب می آید

این ماده به دو صورت مایع و جامد وجود دارد.

AgNO3 چه به صوت مایع و چه به صورت جامد در آب و گیلیسیرین به راحتی حل می گردد ولی با اغلب الکل ها به خوبی واکنش نمی دهد و برای انحلال پذیری به حرارت نیاز دارد.