ان هگزان (Extra pure) 2/5لیتری شیشه ای

ان هگزان (Extra pure) 2/5لیتری شیشه ای

دکتر مجللی

توضیحات

اطلاعات عمومی

Chemical formula:C6H14Molar Mass:86.18 g/mol
Appearance:Colorless liquidDensity:0.662 g/cm3 (20 °C)
Solub. in water:InsolubleMelting point: -94.3 °C
Boiling point: 69°C (1013 hPa)Flash point: -22 °C
Storage temp.:Below +30 °CCautions:Highly flammable, irritant,
R:11-38-48/20-51/53-62-65-67S:9-16-29-33-36/37-61-62
HS-No.: 2901 10 00EC-Index-No.:601-037-00-0

یکی از مواد شیمیایی که از نفت خام بدست می آیدان هگزان(n-hexane) نام دارد. این ماده یک هیدروکربن اشباع با زنجیر مستقیم است که پس از مراحل مختلف کراکینگ (Cracking) حرارتی یا کاتالیزوری بدست می آید و ساختار ایزومرهای هگزان به صورت شاخه دار و n-هگزان بدون شاخه است.

به طور گسترده به عنوان یک حلال ارزان، تا حد زیادی غیر فعال و غیر قطبی شناخته می شود. بیشتر هگزان مورد استفاده در صنعت با مواد شیمیایی مشابهی که حلال نامیده می شوند، مخلوط می شود. اصلی ترین کاربرد این ماده به عنوان حلال چسب در کارخانه های کفش و استخراج روغن های گیاهی مثل سویا است؛ البته در صنایع دارویی و آرایشی نیز کاربرد دارد. برای انسان ها خطرناک بوده و میتواند به سیستم عصبی، قلب، چشم ها و پوست آسیب وارد کند.