متیل رد 10 گرمی

متیل رد 10 گرمی

دکتر مجللی

توضیحات

اطلاعات عمومی

Chemical formula:C15H15N3O2

Molar Mass:269.31 g/mol

Appearance: Red to red-violet powder

Density:0.79 g/cm3

Solub. in water:(20 °C) slightly soluble

Melting point: 178 -182 °C

pH range: 4.2 – 6.2 pink to yellow

Application: Indicator

Storage temp.:Below +30 °C

Cautions:Dangerous for the environment

R:51/53

S:61

HS-No.: 2927 00 00

EC-Index-No.:207-776-1

توضیحات

متیل رد یا ۲-N و N دی متیل ۴- آمینو فنیل آزوبنزن کربوکسیلیک اسید معرف pH است که در محیط اسیدی قرمز رنگ (pH=4.4) و در محیط‏ های بازی (pH=6) زرد رنگ است. فرمول شیمیایی متیل رد C۱۵H۱۵N۳O۲و دارای دو حلقه بنزن، یک گروه عاملی کربوکسیلیک اسید و یک گروه دی متیل آمین است که حلقه‏‌های بنزن توسط گروه آزو به یکدیگر متصل شده‌‏اند.

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی متیل رد

وضعیت ظاهری: پودر قرمز تیره تا قرمز بنفش

چگالی: ۷۹۱/۰ گرم بر سانتی‏‌متر مکعب

نقطه ذوب: ۱۸۲-۱۷۹ درجه سانتی‏گراد

حلالیت: محلول در اتانول