لامپ UV طول60 سانت با قاب

لامپ UV طول60 سانت با قاب

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

کاربردلامپ uv/لامپ فرابنفش در صنعت پزشکی وصنایع تولیدی وآزمایشگاه های تخصصی میتوان نام برد.

در زمینه درمانی مانند لامپ فتوتراپی ودر زمینه ضدعفونی هوا و آب و تجهیزات مانند لامپ یووی سی/ لامپ UVC یا لامپ ضدعفونی یووی . 

لامپ uv فلورسنت یا لامپ یووی / لامپuv مهتابی نوعی لامپ تخلیه گاز الکتریکی است که با جریان ایکتریسیته باعث تحریک بخارجیوه موجود درگاز ارگون میشود , که حاصل ایجاد پلاسمایی است که از خود پرتو فرابنفش ساطع میکند