قیف بوخنر 12/5 سانت

قیف بوخنر 12/5 سانت

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات


قیف بوخنر شکلی تقریبا مشابه با سایر قیف ها دارد.

با این تفاوت که سر آن به جای مخروطی حالت استوانه ای دارد. از این وسیله جهت جداسازی و خالص سازی مواد به وسیله ی نیروی مکش استفاده می گردد.

قیف بوخنر معمولا از چینی (پرسلان) درست شده اما نمونه ی شیشه ای و پلاستیکی آن نیز وجود دارد.

تفاوت قابل توجه آن با سایر قیف ها علاوه بر جنس در شکل آن نیز می باشد که دارای سوراخ های ریز در قسمت سری خود می باشد.

قیف بوخنر معمولا همراه با کاغذ صافی نیز استفاده می گردد. که ماده ریخته شده روی آن توسط نیروی مکش یا خلا فیلتر می شوند.

قیف بوخنر عموما در آزمایشگاه های شیمی آلی و جهت خالص سازی مواد استفاده می شود. قطر سوراخ های موجود روی آن در قیف های بوخنر متفاوت ، با هم فرق دارد.

قیف بوخنر همراه با ارلن خلا نیز استفاده می شود تا با استفاده از فیلتراسیون عمل جداسازی و خالص سازی انجام شود. فروش ارلن خلا همراه با قیف بوخنر و یا به تنهایی نیز صورت می گیرد.