قیف ایمهوف پلاستیکی

قیف ایمهوف پلاستیکی

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

در واقع قیف ایمهوف از شیشه آلات آزمایشگاهی و محفظه ای است که به منظور دریافت و پردازش فاضلاب آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد . امکان دارد ازقیف ایمهوف برای شفاف سازی فاضلاب به وسیله ی تصفیه و رسوب سازی ساده به همراه هضم بی هوازی لجن استخراج شده ، استفاده شود.

قیف ایمهوف متشکل از یک محفظه ی بالایی است که تشکیل رسوب داخل آن اتفاق می افتد و از آن خاک های جمع آوری شده از راه مجرا های شیبی که به یک ورودی ختم می گردد به داخل محفظه ی پایینی راه پیدا می کنند که داخل آن لجن جمع آوری و هضم می شود .این دو محفظه به شکل کاملا متفاوتی از یکدیگر جدا می باشند ، به نحوی که فاضلاب فقط در بین محفظه تشکیل رسوب بالایی جریان داشته و هیچ نوع جریانی از آن درون محفظه هضم پایینی به چشم نمی خورد

حجم جامدات پس از یک مدت زمان طولانی معین در انتهای یک قیف یک لیتری ،با استفاده از علائم مدرج اندازه گیری می گردد .

قیف ایمهوف ابزار بسیار مفید آزمایشگاهی محسوب می گردد . که از آن به منظور مقایسه ی میزان جامدات معلق که به شکل رسوب از مایعات بیرون می آید ، استفاده می شود. به عنوان نمونه ، از قیف ایمهوف به منظور مقایسه ی میزان جامدات رسوب شده در صافی با به کار گیری کاغذ صافی استفاده می گردد