سواب پنبه دار آزمایشگاهی(100تایی)

سواب پنبه دار آزمایشگاهی(100تایی)

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

سوآپ آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که اغلب در آزمایشگاه میکروبیولوژی برای انتقال و کشت میکروارگانیسم ها از آن استفاده می شود. سوآپ آزمایشگاهی دارای یک دسته چوبی بوده و یک سر آن پنبه ای استریل دارد. به دلیل استریل بودن و عدم انتقال سایر آلودگی ها به محیط کشت لازم است هنگام استفاده از سوآپ آزمایشگاهی از دستکش یک بار مصرف نیز استفاده شود. استفاده از سوآپ برای آزمایش هایی که در آن میزان باکتری و یا حجم نمونه برداشته شده اهمیت دارد، مناسب نمی باشد.

ویژگی سوآپ آزمایشگاهی

استریل

دارای سر پنبه ای و دسته چوبی

یک بار مصرف

کاربرد سوآپ آزمایشگاهی

مورد استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی برای گرفتن نمونه های زیستی از بدن افراد و پخش کردن نمونه بر روی محیط کشت جامد

قابل استفاده در مراکز بهداشت و درمان، پزشکی قانونی و مراکز پلیس

سوآپ آزمایشگاهی یک چوب بلند و باریک است که در سر خود دارای پنبه‌ است

سوآپ آزمایشگاهی درست مانند گوش پاک کن اما دارای یک سر برای کشت دادن انواع نمونه ها بر روی محیط کشت استفاده میشود

همچنین نمونه برداری از زخم ها و عفونت های بدن انسان استفاده می شود

در هنگام برداشتن سوآپ از بسته مواظب باشید که مابقی سوآپ ها از شرایط استریل خارج نشود

بعد از استفاده از هر سوآپ آن را حتما دور بیاندازید.

کاربرد اصلی سوآپ آزمایشگاهی

نمونه گیری و انتقال صحیح با سواب به کمتر شدن آلودگی نمونه با فلور طبیعی باکتریال بدن کمک می کند، و موجب افزایش صحت کار آزمایشگاه در شناسایی پاتوژن ها می شود.

در پزشکی و آزمایشگاه های تشخیص طبی استفاده میشود .

از سواپ در آزمایشگاه های پزشکی برای برداشتن نمونه برای کشت استفاده میشود .

در هر بسته ۱۰۰ عدد میباشد .

بطور معمول سواب پنبه های استریل به جای پنبه استفاده می شود تا نمونه بافت های ملتهب و ترشحات حلق، نازوفارنکس، چشم، گوش، رکتوم یا زخم جمع آوری شود.

نوع سواب به بخشی از بدن بستگی دارد که قرار است نمونه گیری شود و این نمونه ها در انکوباتور کشت میشود.

برای مثال، سواب با نوک پنبه ای برای گرفتن نمونه نازوفارنکس استفاده می شود