سایاسپت اچ آی 5 لیتری

سایاسپت اچ آی 5 لیتری

محلول غلیظ ضدعفونی کننده و پاک کننده ابزار محصول شرکت به بان شیمی

توضیحات

سایاسپت اچ آی محلول غلیظ برای ضدعفونی کردن ابزار،وسایل پزشکی و دندانپزشکی مناسب میباشد.

این محلول بر پایه ترکیبات آمونیوم چهارتایی نسل چهارم و بیگوانید است و قابلیت از بین بردن باکتری ها،قارچ ها،مایکوباکتریوم ها و ویروس های فاقد پوشش و پوشش دار نظیر HIV,HBV,HCV دارد.


ترکیبات:

دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید،پلی هگزا متیلن بیگوانید هیدروکلراید،مواد ضدخورندگی،اسانس و آب دیونیزه