هایساید اس آی - (35)  - 5 لیتری

هایساید اس آی - (35) - 5 لیتری

محلول کنسانتره ضدعفونی کننده سطوح شرکت به بان شیمی

توضیحات

هایساید SI-35 :

یک محلول کنسانتره بر پایه هیدروژن پراکساید و ترکیبات آمونیوم 4 ظرفیتی فرموله شده که بالاترین اثرات ضدمیکروبی در غلظت های پایین را داشته و کاملا مقرون به صرفه میباشد.


پاک کننده و ضدعفونی کننده همزمان سطوح

دارای اثرات ضدمیکروبی وسیع الطیف

سازگار با محیط زیست

سازگار با انواع سطوح و تجهیزات مختلف

بدون ایجاد مقاومت میکروبی


ترکیبات:

هیدروژن پراکساید دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید،