دوش و چشم شور اضطراری گالوانیزه

دوش و چشم شور اضطراری گالوانیزه

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

دوش و چشم شور:

یکی از این وسیله های ضروری در هر آزمایشگاهی دوش و چشم شور اضطراری است.

چرا باید دوش و چشم شور اضطراری داشته باشید ؟

آزمایشگاه ها مکان بسیار حساسی هستند که باید تمام تجهیزات اولیه و ایمنی در آن ها قرار داشته باشد .

در آزمایشگاه ها انواع محلول های خطرناک نظیر اسید، باز و غیره را وجود دارد و تماس هر کدام از این محلول ها برای چشم و پوست بدن بسیار خطرناک است .

در صورتی که به هر دلیلی اسید یا باز بر روی پوست و یا چشم ریخته شود باید سریعا آن را با آب شستشو دهید تا با رقیق کردن آن خطرات ناشی از این محلول ها را کاسته و زمان لازم برای نفوذ به داخل سلول های چشم و پوست را نداشته و از تخریب و آسیب جدی به چشم و پوست جلوگیری می شود.

وسیله ای همانند دوش و چشم شور اضطراری باید باشد تا شست و شوی چشم و پوست در سریعترین زمان ممکن انجام شود.

اگر مواد شیمیایی به سرعت از روی چشم شسته شود ، آسیب به کمترین حد خود میرسد