اسپاچول(اسپاتول) یک سرقاشقی

اسپاچول(اسپاتول) یک سرقاشقی

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

اسپاتول یا قاشقک آزمایشگاهی ابزاری است که جهت نمونه برداری و برداشتن مقدار خیلی کمی از مواد شیمیایی جامد مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه بر اسپاتول، از انواع قاشق های چینی و پلاستیکی و یا فلزی نیز استفاده می شود