کیت به آزمون تخصصی
کیت به آزمون تخصصی
کیت به آزمون تخصصی

کیت به آزمون تخصصی

به بان شیمی

دسته: به آزمون

توضیحات

کیت به آزمون تخصصی

تشخیص نوع میکروارگانیزم های پاتوژن موجود در آب را امکان پذیر می سازد. با استفاده از این تست کیت میتوان طیف احتمالی پاتوژن های آب را شناسایی و سریعا نسبت به رفع آن اقدام کرد.

اهمیت بهداشت آب:

آب سالم آبی هست شفاف، بدون بو، رنگ و مزه که عاری از هر نوع ذرات میکروسکوپی مضر و بیماریزا ست. آب و مواد غذایی، منبع بسیار مناسب برای انواع باکتریهای پاتوژن می باشد.آلودگی های آب با یک منشا مدفوعی باعث ورود میکروارگانیزم های روده ای نظیر اشرشیاکلی، استرپتوکوکوس فکالیس و احتمالا باکتری های بیماریزای روده ای مانند سالمونلا و ویبریوملرا در آب می باشد

از آنجاییکه آب الفبای حیات همه موجودات است اطمینان از سلامت آن امری ضروری است و باید مورد توجه همه قرار گیرد

هر کیت به آزمون تخصصی حاوی یک سرنگ، دو ویال حاوی محیط کشت، و بروشور مصرف می باشد.

هر جعبه حاوی 12 بسته کیت به آزمون تخصصی می باشد.

نکات ایمنی

در جای خشک و در دمای 15-25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

حتی الامکان قبل از استفاده، ویال ها را از بسته بندی خارج نکنید.

دور از نور مستقیم نگهداری شود.

پس از استفاده، ویال حاوی باکتری را با استفاده از سیستم های ضدعفونی کننده قوی امحا کنید.

موارد مصرف کیت به آزمون تخصصی: برای شناسایی گونه های خاصی از خانواده آنتریوباکتریاسه هست.