کاغذ  Panpeha pH با دقت 0.5

کاغذ Panpeha pH با دقت 0.5

200 عددی

دسته: کاغذ PH

توضیحات

کاغذ Panpeha pH با دقت 0.5

تعداد :۲۰۰ عدد در هر بسته

درجه بندی :۰ تا ۱۴ درجه

دقت:0.5