پیپت سرنگی 20 سی سی

پیپت سرنگی 20 سی سی

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

پیپت سرنگی معمولا از جنس شیشه بوده و یک سرنگ شیشه ای را به یک پیپت مدرج جوش می دهند و یکی از کاربرد های آن برداشتن حجم معین و انتقال آن به لوله های آزمایشگاهی می باشد.

البته برای برداشتن حجم های غیر استاندارد مثل 3 میلی یا حجم ممیز دار مثل 2.5 کاربرد دارد