پتری دیش (پلیت شیشه ای) 6 سانتی

پتری دیش (پلیت شیشه ای) 6 سانتی

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

پتری دیش یک ظرف استوانه ای شکل با عمق کم بوده که نام آن از باکتری شناس آلمانی ژولیوس ریچارد پتری اقتباس شده است ،این ظروف آزمایشگاهی که با نام پلیت نیز شناخته می شود، کاربردهای فراوان دارند و و در آزمایشگاهها از جمله میکروبیولوژی، شیمی و زیست شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

این ظروف کاربردهای مختلف از جمله ذخیره و نگهداری مواد، کشت سلولی و وسیله ای برای حمل مواد بسیار کم می باشد

این ظروف آزمایشگاهی میتوانند پلاستیکی یا شیشه ای باشند که با توجه به نوع کاربرد آن انتخاب شده و دارای حالتهای مختلفی بوده و می توانند به صورت تقسیم بندی شده باشند

پتری دیش های شیشه ای از جنس بوروسیلیکات یا سودالایم و پتری دیش پلاستیکی عموما از پلی استایرن می باشند

پتری دیش ها بشقابی به صورت استوانه شیشه ای یا پلاستیکی با عمق کم و دربدار هستند که در آزمایشگاههای بیولوژی و زیست استفاده می گردند

پتری دیش برای جداسازی محیط آلوده ی بیرون از محیط غیرآلوده ی داخلی ساخته شده است

ویژگی های پلیت کشت سلول

شفافیت مناسب

ته صاف، U شکل یا V شکل

استریل و تیمار شده

موارد مصرف پلیت کشت سلول

کشت سلول در مقیاس های کوچک تا بزرگ

کشت سلول در تعداد بالا و در فضایی محدود

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در انسان و حیوان

عدم دسترسی چاهک ها به یکدیگر و جلوگیری از آلودگی سلول ها