میله همزن شیشه ای

میله همزن شیشه ای

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

همزن شیشه ای در واقع میله ی شیشه ای توپری می باشد که برای کاربردهای مختلفی از جمله مخلوط کردن محلول ها و یکنواخت کردن گرمای یک محلول و ریختن مخلوط روی کاغذ صافی، استفاده میشود.همچنین از این وسیله برای کریستالیزاسیون در فرآیند تبلور مجدد نیز استفاده می شود.

این میله های توپر شیشه ای دارای قطرهای مختلف بین 3-5 میلیمتر با درازای متفاوت می باشند که البته برای گرد نمودن انتهای آن باید روی چراغ گاز قرار بگیرد.

طول این وسیله باید متناسب با اندازه و شکل ظرف مورد استفاده باشد و باید نسبت به ظرفی که استفاده می شود چند سانتی متر بلندتر باشد.

همزن شیشه ای برای جلوگیری از آلودگی بعد از هر بار مصرف باید شسته شود.

یکی از روش های تمیز کردن آن، گذاشتن داخل بشر حاوی آب و حرکت دادن و هم زدن در بشر است.

ویژگی همزن شیشه ای

  1. راحت تمیز کردن
  2. مقاومت شیمیایی


موارد استفاده همزن شیشه ای


  1. مخلوط کردن محلول ها
  2. یکنواخت کردن گرمای محلول
  3. ریختن مخلوط روی کاغذ