قیف جدا کننده (قیف دکانتور) 250 میلی شیر تفلونی

قیف جدا کننده (قیف دکانتور) 250 میلی شیر تفلونی

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

(دکانتور یا قیف جداکننده) یا قیف دکانته یکی از ابزار آزمایشگاهی است که مایعات را بر اساس  چگالی از هم جدا می‌کند، شرط انجام این کار چند فازی بودن مایعات است؛ یعنی دو مایع با هم ترکیب نشوند، یا به عبارتی دیگر دو مایع باید مخلوط باشند. 

آب و نفت مثالی از این نوع محیط است، مثلاً اگر مخلوط روغن و آبرا در مخزن این دستگاه بریزیم بر حسب چگالی مواد در داخل این ظرف تفکیک می‌شود.

اگر شیر زیر ظرف را باز کنیم مایعی که دارای چگالی بالاست در زیر قرار گرفته و از دستگاه خارج می‌گردد تا اینکه به مرز جدایی مایعات (روغن وآب )برسد، در چنین حالتی شیر را می‌بندیم و دستگاه با موفقیت دو مایع مخلوط را از هم جدا می‌کند.

به منظور یاد بود از سازندهٔ این اثر (دکانته) نام او را برای این اثر گذاشته‌اند.