قیف آزمایشگاهی (پلاستیکی) 10 سانت

قیف آزمایشگاهی (پلاستیکی) 10 سانت

لوازم آزمایشگاهی

سایز قطردهانه:

توضیحات

قیف آزمایشگاهی یکی از پرکاربردترین وسایل آزمایشگاهی میباشد. با توجه به وجود قیف با جنس و سایزهای متفاوت در هنگام استفاده از آنها باید به ماده ای که می خواهیم توسط قیف آن را منتقل کنیم دقت کرده و بر این اساس قیف مناسب را انتخاب نمود.

عموما از قیف پلاستیکی در آشپزخانه ها و جاهایی که واکنش شیمیایی اتفاق نمی افتد مورد استفاده قرار می گیرد.