ظرف نمونه دربدار پلاستیکی

ظرف نمونه دربدار پلاستیکی

لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی

توضیحات

ظرف نمونه دربدار پلاستیکی استریل

دارای حجم 60cc

یکبار مصرف

تولید شده بامواد دست اول

درپوش بدون نشت

قابل عرضه در انواع شفاف، مات، و قابل اتوکلاو. 

درپوش پیچی مالتی ثرد ( باچرخشی بسیار کم،درپوش بسته میشود)