قطره چکان سر خروسی سفید
قطره چکان سر خروسی سفید

قطره چکان سر خروسی سفید

لوازم آزمایشگاهی

رنگ:

توضیحات

قطره چکان سرخروسی وسیله ای شیشه ای است که یک طرف آن دارای حباب لاستیکی قابل ارتجاع و طرف دیگر آن یک میله شیشه ای (یا پلاستیکی) با نوک بسیار باریک است.


قطره چکان سرخروسی برای ریختن مواد شیمیایی مانند تورنسل، فنل فتالئین، متیل اورانژ و … استفاده می‌شود.

قطره چکان سرخروسی در برداشتن محلول هایی که بخارات سمی ایجاد می‌کند، همچنین برداشتن محلول هایی که احتمال ریختن آن ها روی دست و لباس زیاد است و ضرر زیادی دارد، کاربرد دارد