قایقک شیشه ای

قایقک شیشه ای

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

قایقک شیشه ای عموماً برای قرار دادن مواد پودری و فلزی در دمای بالا و کار با آن ها استفاده می شود که علاوه بر پایداری حرارتی، مقاومت شیمیایی مناسبی نیز دارد.

قایقک شیشه ای گاهی برای قرار دادن مواد شیمیایی برای ذوب و یا خاکسترگیری داخل کوره ذوب استفاده می شود. هنگامی که با شیشه در آزمایشگاه کار می کنید، مهم است که محدودیت های آن را در رابطه با استرس مکانیکی و شوک حرارتی به خاطر بسپارید. اطمینان حاصل کنید که همیشه اقدامات ایمنی سختگیرانه را انجام می دهید.ویژگی های قایقک


پایداری حرارتی بالا

مقاوم به مواد شیمیایی

کیفیت مناسب


موارد مصرف قایقک


ذوب شیشه و فلزات

کلسیناسیون مواد