دیسپنسر فلزی پاتختی 500 میلی

دیسپنسر فلزی پاتختی 500 میلی

هولدر محلول دست

توضیحات

دیسپنسر فلزی برای نگه داشتن محلول ضدعفونی کننده دست استفاده می شود.


دیسپنسر یا همان هولدر فلزی تختی برای استفاده راحت تر از محلول ضدعفونی کننده دست در کنار تخت می باشد.

برای محیط هایی مانند ورودی ساختمان ها,راهروها,بیمارستان ها,آسانسورها و مکانهایی که امکان گذاشتن محلول روی میز وجود ندارد از هولدر استفاده می شود.