بالن کجلدال 500 میلی

بالن کجلدال 500 میلی

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

بالن ظرف شیشه ای گلیبی شکلی است که در دو جنس شیشه ای(از جنس بوروسیلیکات) و پلاستیکی و در ابعاد مختلف ساخته میشوند.

معروفترین برندهای تولید بالن، زیماکس، LMS، گلاسکو، ایزولب، یونیگلس و دوران هستند.

بالن کجلدال

بالنی گرد با گردن بلند و دهانه رداژدار که برای اندازه گیری نیتروژن موجود در مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیردبالن کجلدال نام دارد.

این بالن در فرآیندی به اسم فرآیند کجلدال برای اندازه گیری هیدروژن استفاده میشود.

برای استفاده از این بالن و فرآیند، لازم است که به توصیه ها و فرآیند آن توجه کرد. میتوان توضیحات تکمیلی مورد این فرآیند را در منابع دیگر یافت.