اسید سولفوکرومیک
اسید سولفوکرومیک

اسید سولفوکرومیک

پارس شیمی-2/5 لیتری شیشه ای

توضیحات

خصوصیات اسید سولفوکرومیک

اسید بسیار قوی و خورنده و بسیار واکنش پذیر

محلول شفاف، بی رنگ و با بوی تند.

اشتعال پذیر.

موارد مصرف اسید سولفوکرومیک

شستشو و جرم گیری شیشه آلات آزمایشگاهی مانند پی پت ، لوله های آزمایشگاهی و....

تمیزکنندگی سطحی نمونه­ های فلزی.

اسید سولفوکرومیک را میتوان در آزمایشگاه از ترکیب اسید سولفوریک و کرومات پتاسیم تهیه نمود .بدین صورت که 20 گرم کرومات پتاسیم را با مقدار کافی آب مقطر مخلوط کرده تا حالت خمیری بخود گیرد، سپس به میزان 300 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه کنید. ولی محلول های اسید سولفوکرومیک آماده از برندهای دکتر مجللی، پارس شیمی و ... با قیمت مناسب در دسترس می باشند.

اسید سولفوکرومیک یک محلول بسیار ضروری برای آزمایشگاه ها می باشد، بدین دلیل که در اغلب آزمایشگاهی شیمیایی، میکروبی، طبی ، آب مورد استفاده در شستشوی ظروف آزمایشگاهی، دارای سختی بوده و به مرور موجب جرم بستن شیشه آلات ظریف مانند پی پت و لوله آزمایشگاهی می شوند.

اسید سولفوکرومیک را در یک استوانه مدرج مناسب بریزید و پی پت های جرم گرفته را به مدت چند ساعت داخل آن قرار داده و سپس با آب کافی شستشو دهید. از نتیجه کار شگفت زده خواهید شد.