بافر 7 - 100 میل

بافر 7 - 100 میل

واهب

توضیحات

بافر محلولي است كه مي تواند در مقابل تغييرات بر اثر افزودن تركيبات اسيدي و يا بازی مقاومت كند. محلول بافر قادر است مقدار کمی اسید یا باز اضافه شده را خنثی کند و در نتیجه محلول را نسبتاً پایدار نگه دارد. این برای فرآیندها و یا واکنشهایی که به محدوده های خاص و پایدار نیاز دارند مهم است . از این رو از محلول های بافر به عنوان ابزاری برای نگهداشتن در مقدار تقریباً ثابت در طیف گسترده ای ازکاربردهای شیمیایی و هم چنین برای کالیبراسیون دستگاه هایمتر استفاده می شود

بافرها محلول هایی آبی هستند که از ترکیب یک اسید ضعیف و باز ترکیبی آن یا بالعکس(باز ضعیف و اسید ترکیبی آن) شکل گرفته است

محلول های این ماده میتوانند تا حد خیلی خوبی pH محیط را ثابت نگه دارند.

کاربرد این محلول ها بسیار زیاد است و در صنعت، آزمایشگاه و کاربردهای زیستی استفاده میشوند.

اجزای تشکیل دهنده این محلول پتاسیم هیدروژن فسفات که پی اچ آن در محدوده 7 ثابت خواهد ماند.

لارم به ذکر است که این محلول بهترین عملکرد را در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد داشت.


ویژگی های محلول

مقدار دقیق هرکدام از اجزای تشکیل دهنده برای ثابت نگه داشتن pH

ممانعت نسبت به تغییر پی اچ در برابر اضافه شدن مقادیر کم از اسید و باز

بافر 7 یک بافر قلیایی است.