ارلن مایر رداژدار 2000 میلی

ارلن مایر رداژدار 2000 میلی

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

این محصول وسیله ای مشابه ارلن مایر بوده که از جنس شیشه های بوروسیلیکات هستند. این فلاسک ها شبیه ارلن بیودی میباشند که برای تعیین ید مورد استفاده قرار می گیرد.دهانه هر فلاسک دارای سر سمباده ای نرمی می باشد و یک درپوش سنباده ای داخل آن قرار میگیرد.

از این محصول برای گرم کردن مایعات یا محلول ها و نگهداری آنها مورد استفاده قرار می گیرد. برای هم زدن مخلوط ها نیز می توان این وسیله را به کار برد.


موارد استفاده ارلن رداژ دار

  1. هم زدن مخلوط ها
  2. تعیین ید