گیره رداژ پلاستیکی

گیره رداژ پلاستیکی

لوازم آزمایشگاهی

دسته: گیره

توضیحات

یک نوع بست میباشد که بین دو عدد رداژ نر و ماده قرار میگیرد