هیتر همزن مغناطیسی دیجیتالی

هیتر همزن مغناطیسی دیجیتالی

آلفا مدل D500

توضیحات

دستگاه هیتر همزن

هیتر همزن جهت حرارت دهی و همزدن نمونه بوسیله مگنت در آزمایشگاه استفاده میشود .

همزن مغناطیسی یکی از تجهیزات عمومی آزمایشگاهی است که برای هم زدن مایعات استفاده می شود.

از دستگاه همزن برای هم زدن مایعات با حجم و مقدار کم استفاده می شود.

برخی از دستگاه های همزن در صورت نیاز به گرمایش مایع، امکان حرارت دهی را نیز همزمان فراهم می کنند که به آن هیتر همزن گفته می شود.

که به دو صورت ساده و دیجیتال موجود می باشد.