میکروسکوپ Microscope

میکروسکوپ Microscope

میکروسکوپ چینی

دسته: عمومی

توضیحات

میکروسکوپ ابزاری است که با استفاده از آن می‌توان اجسام کوچک و حتی سلول‌ها را مشاهده کرد. تصویر یک جسم حداقل از طریق یک عدسی در میکروسکوپ بزرگ می شود. این لنز نور را به سمت چشم خم می‌کند و باعث می‌شود یک شی بزرگتر از حد واقعی مشاهده شود.

یکی از ویژگی‌هایی که میکروسکوپ را به یک ابزار محبوب در آزمایشگاه‌های زیست شناسی تبدیل کرده است،این است که می‌توان برای مشاهده یک شی در سطح سلولی از آن استفاده کرد. درواقع میکروسکوپ به زیست شناسان اجازه می‌دهد شکل سلول، هسته آن، میتوکندری و سایر اندامک ها را ببینند. در حالی که میکروسکوپ مدرن قطعات زیادی دارد، مهمترین قطعات در هر نوع میکروسکوپ لنزهای آن است. از طریق لنزهای میکروسکوپ است که می توان تصویر یک جسم را با جزئیات بزرگ و بزرگ کرد. یک میکروسکوپ نوری ساده نحوه ورود نور به چشم را با استفاده از یک عدسی محدب، تغییر می‌دهد. وقتی نور از جسمی که در زیر میکروسکوپ مشاهده می شود منعکس می‌شود و از لنز عبور می‌کند ، به سمت چشم خم می شود. همین امر باعث می شود که شی بزرگتر از آنچه که هست واقعی به نظر برسد

بزرگنمایی

اندازه‌گیری میزان بزرگتر شدن تصویر یک جسم توسط میکروسکوپ (یا مجموعه‌ای از لنز‌ها در یک میکروسکوپ) را بزرگنمایی آن میکروسکوپ می‌گویند. به عنوان مثال، میکروسکوپ‌‌های نوری معمولاً در دبیرستان‌‌ها و دانشکده‌‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و تقریباً بزرگنمایی برابر 600-400 دارند، یعنی تصویر جسم را 600-400 برابر بزرگتر از اندازه واقعی آن نشان می‌دهند. بنابراین، جسمی که در حالت طبیعی خود ۱ میلی‌متر باشد، در تصویر میکروسکوپ 600-400 میلی‌متر نمایش داده می‌شود.

وضوح

وضوح میکروسکوپ یا لنز کوچکترین فاصله‌ای است که می‌توان از طریق آن دو نقطه را جدا کرد و در حالی که همچنان به عنوان اجسام جداگانه قابل تشخیص باشند. هرچه این مقدار کوچکتر باشد، قدرت تفکیک میکروسکوپ بیشتر و وضوح و جزئیات تصویر بهتر خواهد بود.

 انواع میکروسکوپ:

میکروسکوپ نوری یا معمولی، نمونه در اثر تابش نور قابل دیدن میشود.

میکروسکوپ الکترونی، از تابش الکترونها در خلاء (به جای تابش نور) برای ثبت تصویر استفاده میشود.

فایده میکروسکوپ نوری این است که اغلب به منظور مشاهده سلول‌های زنده قابل استفاده است، بنابراین می‌توان رفتار سلول‌های زنده مانند حرکت یا تقسیم سلولی، بافت‌های زنده مختلف بدن، اندامک‌ها و اجزا مختلف باکتری‌ها را زیر میکروسکوپ‌های نوری مشاهده کرد. استفاده از میکروسکوپ‌های نوری آسان است و پیچیدگی‌ها کار با سایر میکروسکوپ‌ها مانند میکروسکوپ‌های الکترونی را ندارد و علاوه بر این، هزینه کار و نگهداری از این میکروسکوپ‌ها به مراتب کمتر از میکروسکوپ‌های پیشرفته است.