سانتریفوژ طرح ژربر MC50
سانتریفوژ طرح ژربر MC50
سانتریفوژ طرح ژربر MC50

سانتریفوژ طرح ژربر MC50

بهسان

توضیحات


سانتریفیوژ آزمایشگاهی :

 به لاتین Labratory centrifugeیکی از متداول‌ ترین و مهم‌ ترین تجهیزات در آزمایشگاه‌ می باشد. سانتریفیوژ دستگاهی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز که به آن g-force نیز می‌گویند ، اجزای یک ترکیب مانند خون را از یکدیگر جدا می کند.

نحوه عملکرد سانتریفیوژ آزمایشگاهی

نحوه کارکرد سانتریفیوژ آزمایشگاهی به شرح زیر است:

یک روتور حول یک محور ثابت توسط یک موتور الکتریکی چرخانده می‌شود. نیروی گریز از مرکز ایجاد شده توسط این چرخش، باعث می‌شود تا مواد با توجه به چگالی ‌هایشان از یکدیگر جدا شوند.

ازجمله مولفه‌های مهم در یک سانتریفیوژ آزمایشگاهی ، میتوان به سرعت چرخش که با واحد دور در دقیقه RPM بیان می‌شود و نیروی نسبی گریز از مرکز RCF اشاره کرد.

درک تفاوت میان سرعت چرخش و نیروی نسبی گریز از مرکز ، از اهمیت بسیاری برخوردار است . زیرا 2 روتور با قطرهای مختلف که با سرعت چرخش یکسانی می چرخند، نیروی نسبی گریز از مرکز متفاوتی تولید می‌ کنند و بنابراین زمان مورد نیاز برای جداسازی یک نمونه‌ یکسان، در این دو سانتریفیوژ متفاوت خواهد بود.

تفاوت بین سرعت چرخش و نیروی گریز از مرکز نسبی

RPM مخفف Revolutions Per Minute و به معنای دور در دقیقه است. تولیدکنندگان سانتریفیوژها سرعت آن‌ها را با استفاده از این کمیت مشخص می‌کنند. روتور، صرف نظر از اندازه‌ آن، با این سرعت چرخش دارد. اما نیرویی که به محتویات سانتریفیوژ اعمال می‌شود، با توجه به اندازه‌ روتور سانتریفوژ، تغییر می‌کند.

RCF مخفف Relative Centrifugal Force و به معنای نیروی گریز از مرکز نسبی است و بر اساس ضریبی از g اندازه‌گیری می‌شود و نیرویی است که بر محتویات روتور اعمال می‌شود و ناشی از چرخش روتور است.در حقیقت RPM به معنای سرعت و RCF به معنای نیرو می باشند و در سانتریفیوژها RCF است که باعث جداسازی محلول‌های آبی می‌شود، نه RPM.

انواع روتورهای سانتریفیوژ آزمایشگاهی

انواع روتورهای سانتریفیوژ آزمایشگاهی که مورد استفاده قرار می گیرند روتور ثابت و روتور زاویه متغیر است .

درحین گردش دورانی و سریع روتورها در داخل سانتریفیوژ ، محفظه های حاوی نمونه به شکل افقی در می آیند که در اینحالت بیشترین نیروی گریز از مرکزتولید می شود. در مواردی این روتورها با زاویه خاصی مثلا 30 یا 45 درجه ثابت قرار می گیرند که در اینصورت آنها را روتور Angelمی نامند. روتورهای با قابلیت باز شدن به صورت افقی را روتور Swing Outیعنی بیرون گریز می نامند.

کاربرد سانتریفیوژ آزمایشگاهی

کاربرد دستگاه سانتریفیوژ اغلب در صنایع آزمایشگاهی ، پزشکی ، صنعتی ، کشاورزی ، محیط زیست و از این دست می باشد. بسته به نوع و محل کاربرد انواع سانتریفوژ آزمایشگاهی مانند میکرو سانتریفیوژ ، سیتو سانتریفیوژ ، اولترا سانتریفیوژ ، سانتریفیوژ یخچالدار و غیره تقسیم بندی می شوند.