ترمومتر الکلی(دماسنج) چینی 110+ تا 10-

ترمومتر الکلی(دماسنج) چینی 110+ تا 10-

لوازم آزمایشگاهی

دسته: ترمومتر
نوع برند:

توضیحات

دماسنج دارای انواع مختلف از جمله الکلی، جیوه ای و مادون قرمز میباشد. دماسنج جیوه ای و الکلی در دو مدل دیواری و میله ای می باشد. که از مدل دیواری آن در منازل و محیط ها و از مدل میله ای آن در آزمایشگاه ها و مکان های صنعتی استفاده می شود

اساس کار دماسنج ها براساس انبساط و انقباض جیوه و الکلی می باشد که در داخل آنها قرار دارد. با توجه به تنوع دماسنج ها از آنها در جاهای متفاوت استفاده می شود مثلا در جاهایی که نمونه ی جیوه ای آن کاربرد ندارد دماسنج الکلی به کار می رود.

این وسیله الکلی برای اندازه گیری در محدوده ی دمایی 10- تا 110 درجه سانتیگراد با دقت 0.1 درجه مورد استفاده قرار می گیرند. این محدوده ی دمایی براساس شرکت سازنده ی آن متفاوت می باشد.


ویژگی دماسنج الکلی

اندازه گیری در دماهای خیلی پایین


ترمومتر آزمایشگاهی به صورت لوله ای شیشه ای یا فلزی است که طرفین آن بسته است و در قسمت پایین آن مخزنی است که در آن بسته به نوع ترمومتر ، الکل یا جیوه قراردارد

نوع جیوه ای معمولی ترین مدل دماسنج است .

روش کار دماسنج ها براساس انبساط و انقباض الکل یا جیوه است .

برای اندازه گیری دماهای پایین از الکلی ودمای بالا از جیوه ای استفاده میشود .

دامنه اندازه گیری ترمومتر آزمایشگاهی الکلی بین ۱۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد است .

دامنه اندازه گیری ترمومتر جیوه ای بین ۵۰ تا ۲۵۰ یا ۳۰۰ درجه سانتی گراد است .

دامنه دماسنج بالینی ۳۵ تا ۴۲ درجه سانتیگراد میباشد .

ترمومتر واژه ای فرانسوی است و از واژگان ترموس به معنای دما و متر به معنای اندازه تشکیل می شود


کاربرد ترمومتر آزمایشگاهی

ترمومتر آزمایشگاهی وسیله ای است که در آزمایشگاه ها برای اندازه گیری دمای اجسام و مواد مختلف و حتی برای اندازه گیری دمای محیط استفاده می شود


دماسنج آزمایشگاهی برای اندازه گیری :

نقطه جوش

نقطه انجماد

تغییر درجه حرارت مواد مختلف

برای تعیین درجه حرارت بدن کاربردی ندارد وبرای تعیین دمای بدن از نوع ترمومتر بالینی استفاده میشود .


انواع ترمومتر

اگر بخواهیم انواع ترمومتر آزمایشگاهی را شرح دهیم بایستی به موارد زیر اشاره نماییم:

دماسنج مایع در شیشه : لوله ای شیشه ای حاوی الکل یا جیوه است .

دماسنج نوار دوفلزی: از دوفلز مجزا ساخته شده که تفاوت درانبساط و انقباض آنها اساس کار آنهاست.

دماسنج مادون قرمز : انرژی مادون قرمز را به سیگنال الکتریکی تبدیل کرده که به عنوان مقیاس دما در فارنهایت یا سلسیوس خوانده میشود.

دماسنج الکترونیکی : دراین ترمومتر تغییرات مقاومت الکتریکی به تغییرات دمایی تبدیل شده و سپس ارزیابی خواهد شد.